night
Scroll Top
night

Smart, circulair en hightech

The Dutch Mountains gaat de wereld verrassen. Een vernieuwend interactiemilieu in de regio Eindhoven en tevens het grootste houten gebouw ter wereld.

Smart

The Dutch Mountains is een gebouw dat door updates en upgrades met de tijd beter wordt. Het concept is vanaf de start ontwikkeld met technologiebedrijven en dienstverleners die normaal gesproken achteraan in de ontwikkelketen zitten. Zij ontwikkelen samen een ‘smart ecosysteem’ van diensten en technologieën waarin de gebruiker centraal staat. Het functioneren van het gebouw wordt datagedreven en ervaringsgestuurd. Het systeem stelt de individuele gebruiker in staat zo plezierig, comfortabel en gezond mogelijk in het gebouw te verblijven. De omgeving kan voortdurend veranderen: ruimtes kunnen andere functies krijgen en segmenten van het gebouw kunnen meebewegen met veranderende marktomstandigheden.

Circulair

The Dutch Mountains benut hightech om een nieuwe standaard te zetten voor duurzaam en circulair ontwikkelen. Met technologie maken we de omgeving gezonder, de lucht schoner, de ruimte aangenamer. Het complex is maximaal zelfvoorzienend, met gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen. Het hightech karakter gaat in The Dutch Mountains samen met een groene omgeving en natuurlijke materialen. Het complex omvat zelfs een park. En het casco wordt gemaakt van massief hout. Zo draagt The Dutch Mountains bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. The Dutch Mountains wordt het grootste houten gebouw ter wereld.

Building as a service

The Dutch Mountains wordt een totaalsysteem van diensten. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en zelfs de gevels worden als diensten in het project geleverd. Dat maakt het mogelijk dat de software én de hardware met de tijd vervangen kunnen worden. Dit vraagt om een volstrekt nieuw exploitatie- en organisatiemodel; de ontwikkeling daarvan maakt deel uit van het project (inclusief de verkenning van blockchain toepassingen). Om die reden was het project in 2017 finalist voor de World Changing Ideas Awards van het mondiaal toonaangevende innovatieplatform Fast Company.

High Tech

Wij hebben ruim 100 vernieuwende technologieën in beeld gebracht op het gebied van onder meer energie, materialen, gevels, installaties en mobiliteit die mogelijk toepasbaar zijn in The Dutch Mountains. Grotendeels komen deze innovaties uit het hightech ecosysteem van Eindhoven. Door de toepassing in The Dutch Mountains krijgt het complex een functie als High Tech Excellence Center, symbool voor de regio als smart city. De smart, circulaire en hightech beleving komen terug in de ruimtes, de horeca, de conferentiefaciliteiten, living labs en displayfuncties die allemaal het verhaal vertellen van The Dutch Mountains.

Het ontwerp

The Dutch Mountains is een 440 meter lang horizontaal gebouw waarin meerdere bedrijven gehuisvest zullen zijn te midden van allerlei gedeelde voorzieningen. De horizontaliteit maakt maximale samenwerking en uitwisseling mogelijk. In plaats van te wedijveren met de hoogste gebouwen ter wereld, kan deze zonder moeite opgenomen worden in een nieuwe generatie van langste gebouwen ter wereld. Het gebouw biedt nadrukkelijk ook plaats aan kleinere bedrijven voor wie een eigen pand met eigen voorzieningen geen optie is. Het bundelen van krachten biedt ook de mogelijkheid om een architectonisch gebaar van formaat te maken. In plaats van individuele expressie op beperkte schaal worden bedrijven onderdeel van iets veel groter waar zij identiteit aan kunnen ontlenen.