Scroll Top

The Dutch Mountains

De spoorzone van Eindhoven is volop in ontwikkeling. Met een dynamische mix van wonen, werken en ontmoeten wordt hier de komende jaren gebouwd aan een centrumgebied van internationale allure. The Dutch Mountains voegt daar een iconisch gebouw, een spannend programma en een bijzondere uitstraling aan toe. Twee torens met kantoren, woningen en een hotel, vloeiend verbonden met een groen binnenplein waar mensen elkaar ontmoeten. Een ‘huiskamer’ voor de stad Eindhoven in een duurzaam en ‘biobased’ gebouw.

Huiskamer voor Eindhoven

The Dutch Mountains wordt een ‘huiskamer’ voor Eindhoven. Een plek waar je als bewoner trots op bent en als bezoeker geweest moet zijn. Het wordt een plek voor iedereen: waar de Eindhovenaar zich thuis voelt, waar ambitieuze nieuwkomers aansluiting vinden en waar bezoekers zich laten verassen door een aansprekende programmering. Het hart van The Dutch Mountains is het groene binnenplein. Juist in dit collectieve gebied vinden verschillende doelgroepen elkaar. Het is de open en uitnodigende plek van waaruit de diverse functies in het gebouw kunnen worden bereikt en waar het altijd levendig is.

Symbool van gezonde verstedelijking

The Dutch Mountains wordt een symbool van gezonde en duurzame verstedelijking. Een aanzienlijk deel van het gebouw wordt uitgevoerd in ‘biobased’ materialen, met name door het gebouw voor een groot deel in massief hout te realiseren. Daarmee wordt voor langere tijd een grote hoeveelheid CO2 vastgelegd. De klimaatbeheersing wordt zoveel mogelijk gebaseerd op natuurlijke principes, waarmee de hoeveelheid installaties en de daarmee gepaard gaande hoeveelheid energiegebruik beperkt blijven. Een zichtbaar irrigatiesysteem wordt benut voor de beplanting in de ‘vallei’ van het gebouw, overtollig regenwater wordt zichtbaar afgevoerd naar de Dommel. Op verschillende delen van het gebouw worden zonnepanelen toegepast. The Dutch Mountains bevordert de gezondheid door te zorgen voor een groene buitenruimte, zuivere lucht, gezond eten, diverse sportmogelijkheden en duurzame mobiliteitsvoorzieningen.

Loading...