day
Scroll Top

Over TDM

The Dutch Mountains wordt ontwikkeld in de regio Eindhoven, één van de slimste regio’s ter wereld. Om precies te zijn: op De Run 1000, pal tussen de A2 en de uitbreiding van ASML. The Dutch Mountains is smart, circulair en hightech. In het grootste houten gebouw ter wereld kom je om te werken, te verblijven en te ontmoeten. Rondom een groen park ontvouwt zich een wereld met werkruimtes, hotel en short stay appartementen, een conferentiecentrum en allerlei comfortabele voorzieningen. Onze planning is dat het open gaat in 2021.

Missie - 10 principes

We are TDM

TDM is een community, een bijzondere wereld, een merk. Een eigen ‘place’ voor kenniswerkers, thuis in het hightech ecosysteem van Eindhoven. Informeel, open, netwerkgericht.

We interact

TDM is een interactieve omgeving die super stimulerend is voor ontmoetingen, interactie, cross-overs, kennisdeling en creativiteit. Het is een plezier om hier te kunnen werken en te verblijven.

We don’t worry

In TDM is het gebruikscomfort maximaal. De gebruiker staat in de het middelpunt en wordt volledig ontzorgd. Alles om de individuele behoeften wordt ‘as a service’ benaderd.

We are smart

TDM is een intelligente omgeving met services die on demand worden aangepast naar de individuele wensen. De diensten worden ondersteund door de slimste sensoren, data-analyse en installaties.

Tomorrow we are different

TDM kent maximale flexibiliteit. Omdat het gebruik, en dus de behoeften, dynamisch zijn. Ruimtes zijn aanpasbaar en kunnen steeds weer nieuwe functies krijgen.

Tomorrow we are better

TDM is super circulair, een duurzame en herbruikbare omgeving waar de technologieën van morgen als updates zijn toe te passen. Een complex dat met de tijd beter wordt en blijvend waarde creëert.

Our health is important to us

TDM wil de gezondheid bevorderen. Door o.a. zuivere lucht, gezond eten, groene buitenruimte en sportvoorzieningen. TDM draagt ook actief bij aan een gezonde leefomgeving buiten TDM.

Our world is important to us

TDM wil meerwaarde creëren op alle schaalniveaus. Bewuste keuzes in materialen, technologieën, diensten, gebruik en mobiliteit moeten bijdragen aan een betere, gezondere en schonere wereld.

We like to share

TDM wil een showcase van de meest innovatieve technologie zijn. Hier kun je zelf beleven wat het ecosysteem van Brainport Eindhoven te bieden heeft. TDM als excellence center en fieldlab.

We like to spread our wings

TDM wil een vliegwiel zijn voor onze omgeving, de transformatie versnellen. Naar een nieuw type werklandschap, een circulaire economie, met slimme mobiliteit, slimme technologieën.

Radical City Approach

The Dutch Mountains is geen ‘smart building’, het is meer een ‘smart village’. In en rond het complex komt alles samen wat in de moderne stad gebeurt. Het is een inclusieve, gezonde leef- en werkomgeving die symbool staat voor de stad van de toekomst. De uitdagingen van die stad omarmen we met The Dutch Mountains. En met The Dutch Mountains willen we bijdragen aan slimme oplossingen voor de stad van de toekomst. Dit zien we daarbij als de belangrijkste uitdagingen.

10 challenges

Inclusive City

Hoe creëren we voor iedereen een omgeving waarin geluk en welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling en talentontplooiïng maximaal zijn?

Healthy City

Hoe zorgen we voor een omgeving waar de stedeling gezonder van wordt?

Natural City

Hoe zorgen we voor een natuurlijke en groene stedelijke omgeving, zowel in uitstraling als in materiaalgebruik en functioneren?

Clean City

Hoe zorgen we ervoor dat we de omgeving schoner maken en de lucht- en waterkwaliteit verbeteren?

Carbon Collecting City

Hoe gebruiken we de stedelijke omgeving om CO2-uitstoot te reduceren en tegelijk CO2 in te zetten als grondstof voor de circulaire economie?

Circular City

Hoe komen we tot een ‘eindeloze’ omgeving met maximale circulariteit en hergebruik van reststromen?

Adaptable City

Hoe zorgen we voor een omgeving die voortdurend aanpasbaar is aan de maatschappelijke behoeftes en marktomstandigheden?

Upgradeable City

Hoe zorgen we voor een omgeving die in staat is met de tijd beter te worden en welk organisatie- en exploitatiemodel past daarbij?

Mobile City

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig, schoon mobiliteitssysteem dat ook de omgeving duurzaam ontsluit?

High Tech City

Hoe zorgen we voor een integraal systeem waarmee we alle maatschappelijk doelen (zoals hierboven benoemd) versneld realiseren en welke technologieën maken daar deel van uit.

0

Loading...