Scroll Top

Visie

Huiskamer voor Eindhoven. The Dutch Mountains wordt een oriëntatiepunt in de stad, dat stadsdelen en werelden met elkaar verbindt. Het gebouw is open voor iedereen. De Dommelvallei loopt letterlijk over in het groene en levendige binnengebied, waar verschillende doelgroepen elkaar vinden. Het gebouw wordt uitgevoerd in ‘biobased’ materialen, met name door het gebouw voor een groot deel in massief hout te realiseren, waarmee voor langere tijd een grote hoeveelheid CO2 wordt vastgelegd. De klimaatbeheersing is gebaseerd op natuurlijke principes. Zonnepanelen worden aangebracht op verschillende delen van het gebouw. The Dutch Mountains bevordert de gezondheid door te zorgen voor een groene buitenruimte, zuivere lucht, gezond eten, diverse sportmogelijkheden en duurzame mobiliteitsvoorzieningen.

Architectuur

De twee torens van The Dutch Mountains zijn met hoogtes van 130 en 100 meter zichtbaar vanuit een groot deel van Eindhoven en daarbuiten en werkt als oriëntatiepunt in de stad. De torens zijn onlosmakelijk verbonden met een ‘voile’, een glooiende dakconstructie die het gebouw finesse geeft. Het groene karakter van de Dommelvallei wordt binnen doorgetrokken in de binnentuin tussen de torens. In de torens worden buitenruimtes bij de woningen betrokken met behulp van loggia’s die zorgen voor uitzicht en lichtinval.
materialen materialen materialen

Materialen

Een groot deel van het gebouw wordt uitgevoerd in ‘biobased’ materialen, met name door de hoofddraagconstructie voor een groot deel in massief houten elementen te realiseren. Massief houtbouw draagt ook bij aan de CO2-ambities; de productie brengt weinig CO2-emissie met zich mee, in tegenstelling tot de productie van beton en cement die wereldwijd verantwoordelijk is voor maar liefst 5-10% van alle CO2-emissies. Integendeel: met de toepassing van een massief houten constructie wordt een grote hoeveelheid CO2 vastgelegd voor zeer lange tijd.

Klimaat, water en energie

Hoewel technologie een belangrijke rol speelt in dit gebouw, bij de klimaatbeheersing maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke principes. Daardoor blijven de hoeveelheid installaties en de daarmee gepaard gaande hoeveelheid energiegebruik zo beperkt mogelijk. De centrale wintertuin zal een belangrijke rol krijgen in de bouwfysica van het gehele gebouw. Regenwater dat op de daken valt, wordt verzameld in een vijver en benut voor de beplanting in de groene binnentuin. Eventueel overtollig regenwater wordt zichtbaar afgevoerd naar de Dommel. Het energieconcept van The Dutch Mountains is gebaseerd op het gebruik van een WKO-bron. Door middel van zonnepanelen op verschillende delen van het gebouw (de voile, het dak van de torens en de gevels) wordt energie opgewekt.

Binnen en buiten verbonden

Het Dommeldal verbindt de High Tech Campus, ASML en de campus van de Technische Universiteit met het centrum van Eindhoven met een parkachtig landschap. Met de toekomstige verbreding van de Dommeltunnel zal het Dommeldal ook bij de The Dutch Mountains uitgroeien tot een aantrekkelijke groene ruimte, die vanuit het centrum naadloos doorloopt in de groene corridor op de TU/e Campus. The Dutch Mountains is dan ook maximaal georiënteerd op de Dommel waardoor bewoners, gebruikers en passanten hier ook van kunnen genieten. In de buitenruimte komen terrassen en culturele activiteiten. Een brede trap met zitgelegenheid leidt naar de lobby op de eerste verdieping die als binnentuin wordt ingericht.

Mobiliteit

The Dutch Mountains ligt op een steenworp afstand van Eindhoven Centraal Station en het busstation. Het gebruik van het openbaar vervoer is dan ook een belangrijke pijler in de mobiliteitsstrategie. Bovendien is het gebouw goed bereikbaar per voet of fiets. De verbreding van de bestaande tunnel onder het spoor moet daaraan bijdragen. De locatie is tegelijkertijd ook goed per auto bereikbaar via de Kennedylaan die rechtstreeks aansluit op de A2, A58 en A50. Onder het gebouw is een parkeergarage voorzien met 163 parkeerplaatsen, grotendeels bestemd voor elektrisch rijden. Ook wordt hier een hub gerealiseerd voor gedeeld en elektrisch vervoer (auto, fiets en scooter) waar bewoners en gebruikers van The Dutch Mountains op abonnementsbasis gebruik van kunnen maken.

Toegankelijk voor iedereen

The Dutch Mountains is open voor iedereen. In het hart van het gebouw is iedereen welkom voor een drankje, een goed gesprek, om te studeren, deel te nemen aan een van de werkplaatsen, te werken in een van de open werkplekken of mee te doen aan een van de vele activiteiten die er worden georganiseerd. The Dutch Mountains biedt plek aan startende en gevestigde bedrijven. En er is een grote diversiteit aan woonvormen. Veel voorzieningen worden collectief aangeboden en zijn betaalbaar omdat je kan ‘intekenen’ op dat wat je nodig hebt.

Loading...